Privacy

Mijn Nedasco gaat zorgvuldig om met de privacy van de websitebezoeker, want voor Mijn Nedasco staat het belang van de klant altijd centraal. Mijn Nedasco houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bij toegang en gebruik van de onze websites stemt de websitegebruiker in met de volgende privacybepalingen:


Links naar andere websites

Het is mogelijk dat een website van Mijn Nedasco links bevat naar websites van derden. Hoewel Mijn Nedasco deze sites met zorg selecteert, draagt Mijn Nedasco geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Wij raden u aan om het privacystatement te lezen, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Gebruik van persoonsgebonden gegevens

Mijn Nedasco zal uw gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft of in het geval van (een vermoeden van) fraude.
Gegevens van de consument stelt Mijn Nedasco alleen beschikbaar indien daar toestemming voor is verleend.


Cookies

Deze website is besloten en bestemd voor klanten. Mijn Nedasco maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Het bijhouden van click- en surfgedrag gebeurt door eigen software.
Wij gebruiken een tweetal soorten cookies:

  • Tijdelijke cookies: dit zijn tijdelijke cookies die blijven opgeslagen in het cookie bestand van uw browser tot dat u onze website verlaat. De cookie wordt ook verwijderd als u een bepaalde tijd niet actief bent op de website.
  • Permanente cookies: dit soort cookies blijven voor een veel langere tijd in de cookie file van uw browser. Deze periode hangt af van de keuze die u maakt in de instellingen van uw internet browser. Dit soort cookies staat ook bekend als tracking (opvolgings) cookies. Tracking cookies worden gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te genereren. Een voorbeeld hiervan is een rapportage over het bezoek aan specifieke pagina's op de website of een rapport over de gemiddelde duur van bezoeken aan de website.
Gebruik cookies

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Kan ik cookies weigeren?

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.


Wijzigingen

Mijn Nedasco heeft het recht om deze privacybepaling zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen.