Veelgestelde vragen over Mijn nota indienen

Waar vind ik antwoorden op veelgestelde vragen over ziekenhuisnota's?

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland hebben een gezamenlijke website gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veelgestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden. Voor meer informatie over ziekenhuishuisnota's, ga naar www.dezorgnota.nl.

Hoe kan ik mijn zorgkosten declareren?

De nota's die u van uw zorgverlener ontvangt kunt u online indienen. Hiervoor gaat u naar Mijn nota indienen.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn declaratie en vergoeding van mijn zorgverzekering?

Voor vragen over uw declaraties en vergoedingen kunt u terecht bij de afdeling Zorg:
T 033 – 46 70 870
E zorg@nedasco.nl

Kan ik alle declaraties inzien die ingediend zijn en kan ik de status van mijn declaratie volgen?

Alle declaraties die zijn ingediend, zowel door uzelf als door de zorgverlener kunt u terugvinden onder Mijn vergoedingen. De declaraties worden alleen weergegeven wanneer deze door ons volledig zijn afgehandeld.

Mijn declaratie is volledig goedgekeurd, maar waarom moet ik toch nog betalen?

Bij de toelichting van de declaratie die door de zorgverlener is ingediend staat dat deze volledig is goedgekeurd, maar er kan een eigen risico of eigen bijdrage van toepassing zijn, waardoor u toch nog moet betalen.

Een en dezelfde declaratie komt zowel bij de basisverzekering als bij de aanvullende verzekering voor. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat een declaratie vanuit de basisverzekering niet volledig wordt vergoed. Wanneer er ook een deel vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoedt, wordt deze onder beide verzekeringen weergegeven.

Wat is een DBC?

Als een patiënt bij het ziekenhuis komt met een zorgvraag, opent het ziekenhuis direct een DBC (DiagnoseBehandelCombinatie). Het ziekenhuis registreert in deze DBC alle activiteiten die nodig zijn om een diagnose vast te stellen en de behandeling te verrichten. Dit kan zowel gaan om medische handelingen zoals operaties, onderzoeken en therapie als om ondersteunende activiteiten (verpleegdagen en overleg met collega-artsen). Na afloop van de behandeling of 365 dagen na het openen van de DBC (maximale duur dat een DBC open mag staan) stuurt het ziekenhuis één totale rekening naar de zorgverzekeraar om de geleverde zorg te declareren.

Er staat een ziekenhuisdeclaratie bij mijn declaraties maar ik ben die dag niet in het ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?

Wanneer u in het ziekenhuis komt wordt er een DBC (DiagnoseBehandelCombinatie) geopend. Het ziekenhuis registreert in deze DBC alle activiteiten die nodig zijn om een diagnose vast te stellen en de behandeling te verrichten. Doordat deze activiteiten over het algemeen uit meerdere behandelingen en data bestaat, wordt er een declaratie gedeclareerd over de gehele periode. Deze periode is maximaal een jaar. Bent u na een jaar nog niet uitbehandeld, dan wordt er een nieuwe DBC geopend.

Waar kan ik de declaraties van een medeverzekerde inzien?

Volgens de Wet Privacy mag u deze gegevens niet inzien. De medeverzekerde kan zelf inloggen om de declaraties in te zien.

Kan een zorgverlener ook direct bij Nedasco declareren?

Nedasco is lid van een speciaal platform (VECOZO). Hierdoor kan een zorgverlener ook rechtstreeks bij Nedasco een declaratie indienen.

Waarom stuurt de zorgverlener de nota naar mij?

Wij hebben met veel zorgverleners en leveranciers afgesproken dat zij de nota rechtstreeks naar ons sturen. Het kan zijn dat de zorgverlener, met wie wij geen contract hebben, de nota direct naar u stuurt. U kunt dan de declaratie online indienen via Mijn Nedasco.

Waar moet een nota aan voldoen?

Voor een snelle en correcte afhandeling moeten de volgende gegevens altijd op de nota aanwezig zijn:

  • NAW-gegevens praktijk en zorgverlener
  • AGB-codes praktijk en zorgverlener
  • Bij artsen: BIG-registratie
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum verzekerde
  • BSN en/of verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (als er sprake is van een bepaalde periode behandeling: elke datum van behandeling apart vermelden)
  • Korte omschrijving behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
Waarom heb ik voor sommige zorgbehandelingen voorafgaand toestemming nodig?

Voor sommige zorgbehandelingen heeft u vooraf schriftelijke goedkeuring van Nedasco nodig. Pas als de goedkeuring hiervoor is afgegeven, kunt u de betreffende behandeling ondergaan.

Waarom worden mijn nota’s over het jaar 2018 afgewezen?

U bent per 1 januari 2018 rechtstreeks bij VGZ / ONVZ / De Amersfoortse verzekerd. U dient nota’s uit 2018 rechtstreeks bij de maatschappij in te dienen. Nota’s uit 2017 of daarvoor dient u nog bij Nedasco in te dienen.