Veelgestelde vragen over Mijn eigen bijdrage

Waarom ontvang ik nu een factuur?

U heeft zorgkosten gemaakt die inmiddels vergoed zijn aan u of uw zorgverlener vanuit uw (aanvullende) zorgverzekering. Een deel van deze zorgkosten behoort tot uw eigen bijdrage. Wij ontvangen de nota's van u of van uw zorgverlener niet altijd gelijk na een behandeling.

Op de factuur staat dat ik moet betalen aan Caresco. Klopt dit?

Ja, Nedasco heeft enkele werkzaamheden voor de zorgverzekeringen ondergebracht bij Caresco. Caresco verwerkt de declaraties die wij rechtstreeks van u of via uw zorgverlener ontvangen. Ook de uitbetaling van declaraties, de incasso van het eigen risico of een eigen bijdrage vindt door Caresco plaats. Dat betekent dat u uw eigen risico of een eigen bijdrage moet overmaken naar een ander rekeningnummer dan u gewend bent. Nedasco blijft wel uw verzekeringspremie(s) incasseren.

Wat is een eigen bijdrage?

Sommige zorgkosten worden niet geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is door de overheid bepaald. Een eigen bijdrage betekent dat u voor een bepaalde zorg een deel van de kosten zelf moet betalen. De overheid heeft de hoogte van uw eigen bijdrage vastgesteld. Dit geldt onder andere voor:

  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen en gehoorapparaten)
  • Bepaalde geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
  • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld volledige gebitsprothese)
Wat houdt een maximale vergoeding in?

Een maximale vergoeding betekent dat u kosten tot een bepaald bedrag vergoed krijgt. Voor sommige hulpmiddelen geldt bijvoorbeeld een maximale vergoeding. Of u zelf nog een deel van het hulpmiddel moet betalen, hangt af van de prijs die de leverancier in rekening brengt. Wanneer een maximale vergoeding is bereikt, betaalt u zelf het overgebleven bedrag. Dit geldt voornamelijk voor zorg vanuit de aanvullende verzekering. Wij hebben de nota voor deze behandeling geheel betaald aan de zorgverlener. Uw aanvullende verzekering dekt deze kosten niet volledig.

Let op: een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat alle verzekerden vanaf 18 jaar elk kalenderjaar moeten betalen wanneer zij zorgkosten maken. Deze zorgkosten worden eerst verrekend met het verplicht eigen risico. In 2017 is dat een bedrag van maximaal € 385,-. Dit bedrag is door de overheid vastgesteld.

Wat komt eerst in aanmerking eigen bijdrage of eigen risico?

Als er voor zorgkosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat na betaling overblijft, kan meetellen voor het eigen risico van dat jaar.