Veelgestelde vragen over Verplicht eigen risico

Wat is het verplicht eigen risico bij mijn zorgverzekering?

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat alle verzekerden vanaf 18 jaar elk jaar moeten betalen wanneer zij zorgkosten maken die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorgkosten worden eerst verrekend met het eigen risico. In 2017 is dat een bedrag van maximaal € 385,-. Dit bedrag is door de overheid vastgesteld. Doet u geen aanspraak op uw basisverzekering, dan betaalt u niets.

Wat is het verschil tussen het verplichte en vrijwillige eigen risico bij mijn zorgverzekering?

Het verplichte eigen risico geldt voor elke verzekerde vanaf 18 jaar in Nederland. Daarnaast hebt u misschien gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Dit bedrag wordt opgeteld bij het verplichte eigen risico. Het is mogelijk dat dezelfde zorgkosten twee keer in het overzicht eigen risico staan, als op deze kosten zowel het verplichte als het vrijwillige eigen risico van toepassing is. Maakt u geen aanspraak op uw basisverzekering? Dan betaalt u niets.

Hoe werkt dat in de praktijk met de verrekening van het verplichte en vrijwillige eigen risico bij mijn zorgverzekering?

Wij geven u hiervoor twee voorbeelden:

Voorbeeld 1.
Annemieke heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 0,-. In 2017 breekt ze een arm en wordt in het ziekenhuis behandeld: kosten € 500,-. Omdat voor iedere Nederlander een verplicht eigen risico geldt, moet Annemieke € 385,- zelf betalen. De overige € 115,- is voor rekening van de zorgverzekeraar.

Voorbeeld 2.
Jan koos voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-. Hij breekt in 2017 zijn arm en wordt in het ziekenhuis behandeld: kosten € 500,-. Jan betaalt eerst het verplichte eigen risico van € 385,-. Daarbovenop betaalt hij nog eens € 100,- vrijwillig eigen risico. Jan betaalt in totaal dus € 485,-. Het restant van € 15,- komt voor rekening van de zorgverzekeraar.

Ik heb een vrijwillig eigen risico en het verplichte eigen risico bij mijn zorgverzekering. Waar gaan de kosten het eerst af?

De zorgkosten gaan eerst van het verplichte eigen risico af. Als het maximum van € 385,- is bereikt, tellen de kosten direct mee met het eventuele vrijwillige eigen risico.

Geldt het verplichte eigen risico voor alle medische zorg bij mijn zorgverzekering?

Nee, het eigen risico (verplicht en vrijwillig) geldt niet voor:

  • Huisartsbezoeken. Met uitzondering van voorgeschreven geneesmiddelen, uitbestede laboratoriumkosten en zorgkosten die niet medisch noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld reizigersvaccinaties en keuringen).
  • Tandheelkundige zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor verzekerden tot 18 jaar.
  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar.
  • Bruikleenartikelen.
  • Directe zorg in verband met verloskundige zorg en kraamzorg. Hiermee samenhangende kosten, zoals geneesmiddelen, bloedonderzoek, prenatale diagnostiek of ziekenvervoer vallen wel onder het eigen risico.
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering of de tandartsverzekering.
  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (wijkverpleging).
  • Reiskosten van een donor als deze vergoed worden onder de basisverzekering van de donor zelf.
Op de factuur staat dat ik moet betalen aan Caresco. Klopt dit?

Ja, Nedasco heeft enkele werkzaamheden voor de zorgverzekeringen ondergebracht bij Caresco. Caresco verwerkt de declaraties die wij rechtstreeks van u of via uw zorgverlener ontvangen. Ook de uitbetaling van declaraties, de incasso van het eigen risico of een eigen bijdrage vindt door Caresco plaats. Dat betekent dat u uw eigen risico of een eigen bijdrage moet overmaken naar een ander rekeningnummer dan u gewend bent. Nedasco blijft wel uw verzekeringspremie(s) incasseren.

Ik heb jullie gemachtigd voor automatische incasso. Wordt een eventueel eigen risico ook automatisch afgeschreven?

Wordt de premie voor uw zorgverzekering automatisch door ons geïncasseerd? Dan wordt een eventueel eigen risico ook automatisch afgeschreven. Is het factuurbedrag van uw eigen risico hoger dan € 200,-? Dan ontvangt u een nota en gaan wij niet automatisch incasseren.

Ik heb een verwijzing van mijn huisarts voor de medisch specialist gekregen. Waarom moet ik deze kosten toch zelf betalen?

De kosten voor medisch specialistische zorg zijn inmiddels vergoed vanuit de basisverzekering aan u of het ziekenhuis. Deze zorgkosten behoren tot het verplichte eigen risico van € 385,- of uw vrijwillig eigen risico.

Op mijn overzicht staat een behandeling in het ziekenhuis, maar op die datum ben ik daar niet geweest. Hoe kan dit?

De ingangsdatum die u terugziet op het overzicht, hoeft niet de datum te zijn dat u er bent geweest. Een behandeling in het ziekenhuis wordt in rekening gebracht volgens landelijke standaarden. Dit houdt in dat de gehele behandeling in één keer wordt gedeclareerd over een bepaalde periode. Alle kosten gemaakt in deze periode zoals het poliklinisch consult, röntgenfoto’s, laboratoriumbepalingen, operaties en verpleegdagen zijn samengevoegd tot één prestatiebedrag. Er kan enige tijd over heen gaan voordat de declaratie bij ons binnen is. Het is gebruikelijk dat dit een half jaar tot een jaar na dato is.

Waarom zie ik laboratoriumkosten meerdere keren terug op mijn specificatie?

Na een bezoek aan een specialist of huisarts is bloed of weefsel afgenomen of heeft u urine of ontlasting ingeleverd. Dit wordt vervolgens doorgestuurd naar een laboratorium voor verder onderzoek. Het wordt bij ons gedeclareerd door een ziekenhuis of laboratorium. De naam van het laboratorium of ziekenhuis staat dan vermeld op het overzicht van de kosten. De verschillende bedragen hebben betrekking op de verschillende deelonderzoeken (bijvoorbeeld het bepalen van zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten, de hormoonhuishouding, bloedstolling en afweerreacties).

Op de factuur staan fysiotherapiebehandelingen. Fysiotherapie wordt toch vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Voor een aantal aandoeningen is er voor fysiotherapie een vergoeding opgenomen in de basisverzekering. Dit zijn aandoeningen die chronisch zijn of een langdurige behandeling vereisen en die zijn opgenomen in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Wanneer er sprake is van één van deze aandoeningen, is er vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding uit de basisverzekering. Het eigen risico is hier dan ook op van toepassing.

Ik gebruik medicijnen in verband met een chronische aandoening. Waarom moet ik deze medicijnen zelf betalen?

De kosten voor de medicijnen zijn inmiddels vergoed vanuit de basisverzekering aan u of de apotheek. Deze zorgkosten behoren tot het verplichte eigen risico van € 385,- of uw vrijwillig eigen risico.

Wat zijn terhandstellingskosten?

Dit zijn kosten voor de dienstverlening van uw apotheek bij levering van het geneesmiddel. Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer , is de dosering gewijzigd of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u extra voorlichting over het medicijn. Dit is een begeleidingsgesprek. Denk hierbij ook aan de controle voor de juiste dosering, controle op de werking met andere medicijnen en uitleg over de bijwerkingen en het gebruik van het medicijn. Dit bedrag komt bovenop de eventuele kosten van het geneesmiddel. Deze kosten vallen onder het eigen risico.

Zijn de terhandstellingskosten nieuw sinds 2014?

Nee, de kosten voor terhandstelling zijn niet nieuw. In het verleden werd dit, samen met het geneesmiddel, als één bedrag in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit apart van het geneesmiddel gedeclareerd.

Waarom zie ik alleen de kosten voor de terhandstelling op mijn eigen risico overzicht staan?

Als u een preferent geneesmiddel (voorkeursgeneesmiddel) gebruikt dan worden de kosten niet verrekend met het eigen risico. Dit geldt niet voor de terhandstelling en om die reden kunt u alleen de kosten voor de terhandstelling op het overzicht van het eigen risico zien staan en het medicijn niet.